Habitushuset Nordahl

Botilbud

6 borgere i §107

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Hesteassisteret forløb

Hesteassisteret forløb for alle, som kan drage nytte af det.

STU

Godkendt til STU-forløb
8 borgere i STU

l

visitation

HABITUSHUSET NORDAHL

HabitusHuset Nordahl er et nyere bosted med beliggenhed tæt ved Gudenåen. Nordahl ligger tæt på naturskønne og grønne områder såsom Rask Skov og det naturfredede område Uldum Kær. Der er et roligt lydmiljø uden meget støj og andre gener. Omgivelserne er utroligt smukke og giver beboerne mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Lejlighederne i HabitusHuset Nordahl er etværelseslejligheder, hvor beboerne har individuelle tekøkkener, samt eget toilet og bad.

Alle lejlighederne er handicapvenlige med et avanceret ventilationsanlæg, der sikrer, at der altid er et godt og sundt indeklima i huset.

Beboerne har adgang til et stort fælleskøkken, hvor der dagligt bliver lavet mad i samarbejde med Nordahls personale. Derudover er der to store opholdsrum, hvor der er mulighed for at se fjernsyn og indgå i relation med andre.

I dagtimerne bliver opholdsrummene også benyttet af det dagtilbud, der er tilknyttet HabitusHuset Nordahl. På Nordahl prioriterer vi altid at have et hyggeligt og hjemligt miljø. Det er vigtigt, at der altid er plads til, at man både kan være social og trække sig tilbage.

Hvem bor i  habitushuset nordahl

HabitusHuset Nordahls målgruppe er defineret som mennesker med særlige behov, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, depression, stress, omsorgssvigtede, forskellige former for overgreb og dobbelt diagnoser.

HabitusHuset Nordahl er et bo- og dagtilbud, som inkluderer hesteassisteret terapi og personligt udviklingsforløb til borgere over 18 år med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Beboerne kompenseres for deres nedsatte funktionsniveau gennem tæt støtte og hjælp. Indholdsmæssigt er ydelsen samlet, som en del af botilbuddets § 107 jf. SEL. Vores personale arbejder med udgangspunkt på at støtte og øve beboerens selvstændighed til at kunne flytte i egen bolig og klare sig selv.

HabitusHuset Nordahls udgangspunkt er, at alle borgere er forskellige, og at indsatsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og behov. HabitusHuset Nordahl vil i takt med beboers udvikling og behov vælge metoder til at støtte den enkelte bedst muligt. Derfor revurderer og udvikler vi løbende på de planer, vi har for at sikre, at vi er på rette vej.

Hverdagen på habitushuset nordahl

Hverdagen på HabitusHuset Nordahl starter med fælles morgenmad, morgensamling med morgensang, og hvor dagens program fastlægges. Aktiviteterne i stalden omkring hestene og de andre mange dyr på matriklen planlægges for den enkelte dag. Der vil igennem det praktiske arbejde, som relaterer sig til heste og dyreholdet, lægges vægt på, at beboerne føler sig anerkendt, støttet og vejledt tilpas ud fra vores motto: “Så lidt støtte som muligt – men så meget som nødvendigt”. Vores tilbud rummer også almindelige daglige gøremål, som foregår på matriklen. Derudover deltager vi ligeledes i mange andre aktiviteter i løbet af året alt efter beboernes interesse. Vi tager bl.a. på gåture, cykelture og udflugter. Derudover har vi også yogahold. 

HabitusHuset Nordahl ligger tæt på Åle, der er en lille hyggelig landsby med mange lokale arrangementer. Det forsøger vi at støtte op om og deltage i så vidt som muligt. Førhen har vi bl.a. deltaget i julemarkeder, sportsfester, halloween, koncerter og middelalderarrangementer. Byen har et varmt og inkluderende miljø.

Vi værner derudover om diverse højtider og traditioner og forsøger altid at gøre noget særligt ud af jul, påske, sommerfester og lignende. Det er vigtigt for os at have aktiviteter, hvor pårørende kan deltage og involvere sig. Der er altid en særlig opmærksomhed for os i HabitusHuset at holde fokus på både større og mindre aktiviteter i hverdagen. På  den måde understøtter vi borgerne aktivt i at bevare deres ADL funktioner (almindelig daglig livsføring).

Hesteassisteret TERAPI

Hos HabitusHuset Nordahl benyttes hesteassisteret terapi i kombination med kognitive metoder, neuroaffektiv perspektiv, nada, mindfulness og ergoterapi. Hestene er en aktiv part i behandlingen. Fokus er kroppen og adfærden. Formålet er at bruge hestene til reguleringen af både adfærd, fremtoning, kropssprog, sansestimulering, attitude og følelsesregulering. Metoden tager afsæt i hestens naturlige adfærd i en hesteflok, hvor borgeren med sit kropsprog og uden tvang lærer at signalere tydeligt lederskab, så hesten forstår, følger og samarbejder frivilligt med borgeren.

Man behøver ikke være beboer eller en del af STU på Nordahl for at kunne drage fordel af vores terapeutiske arbejde med hestene. Terapien indgår altid som en del af vores arbejde med beboerne i HabitusHuset Nordahl og som en den af vores STU forløb.

Terapeuten, borgeren og hesten

Hesten lader sig ikke påvirke af menneskets sindsstemninger eller udsving, men beder i stedet om borgerens fulde opmærksomhed i nuet. Borgeren kommer derved sammen med terapeuten på opdagelse i de begrænsninger eller problematikker, som der derefter kan arbejdes videre med.

Ud over hestene har vi mange andre dyr på HabitusHuset Nordahl, som benyttes i arbejdet med at udvide kompetencer indenfor interaktion, relation og kommunikation mellem mennesker.

Alle, der har lyst og mod på at træne deres sociale kompetencer og indgå i et forløb med fokus på personlig udvikling, kan modtage hesteassisteret terapi på HabitusHuset Nordahl.

Kontakt os endelig på telefon: +4522219487 for mere information.

Kontaktoplysninger på visitation tlf: +45 20 61 02 41 Mail: visitation@habitus.dk

Special tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Vi tilbyder specialtilrettelagt undervisning for særligt sårbare unge under 25 år, der af forskellige årsager ikke finder sig tilpas og få det rette udbytte af at være i klassiske skoleforløb. Det kan f.eks. være unge med forskellige følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Vi har bl.a. erfaring med at arbejde med: 

– Opmærksomhedsforstyrrelser (F.eks. ADHD og ADD)
– Personlighedsforstyrrelser (F.eks. Emotionel ustabil personlighedsstruktur)
-Kontaktvanskeligheder (F.eks. Asperger og autisme)
– Samt andre former for funktionsnedsættelse af både psykisk og fysisk karakter, der forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

I HabitusHuset Nordahl har vi altid fokus på både fysik og psyke i vores arbejde, og vores specialtilrettelagte undervisning fokuserer derfor på det enkelte individ.

Det er vigtigt for os, at eleverne bliver mødt på deres niveau, og at vores hverdag altid har fokus på zonen for nærmeste udvikling for den enkelte. Sådan sikrer vi, at ingen bliver overstimuleret og oplever unødvendige nederlag i deres skoleforløb.

STU’ens tre fokusområder

Personlig udvikling
Social udvikling
Faglig udvikling

I praksis er en STU altid bygget op, så eleverne gennemgår en almendannende del, hvor de bliver undervist i fag om samfundsforhold, husholdning og økonomi. Altid med fokus på, at elevernes selvstændighed bliver styrket, og at de får evnerne til at klare diverse opgaver på egen hånd.

Derudover gennemgår eleverne en praktikdel. Denne del kan både være intern i HabitusHuset Nordahl eller i en ekstern virksomhed/institution. Formålet med dette er at træne, udvikle og støtte den unges kompetencer, så de kan øve sig i at blive en del af arbejdsmarkedet. Praktikdelen bliver altid tilpasset den enkeltes interesser og kompetencer.

Vi tilbyder 8 STU pladser i HabitusHuset Nordahl med 2 medarbejdere tilknyttet. Det er muligt at bo på Nordahl under sin STU i en kombination med § 107.

Ydelsesbeskrivelse § 107

Ydelsesbeskrivelse STU

Kontaktoplysningerne til:
Habitus Nordahl STU tlf. +45 22 18 43 09
Mail: stu.nordahl@habitus.dk 
Visitation tlf: +45 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

Mennesket i fokus

Hos HabitusHuset Nordahl er vores motto som nævnt: “Så lidt hjælp som muligt – men så meget som nødvendigt”. Det kan vi lide fordi det ligger op til, at man kan udrette noget, hvilket vi gerne vil give vores borgere i HabitusHuset Nordahl muligheden for.

Når man oplever, hvor meget man kan udrette, får man også mulighed for at opleve ens egen udvikling. Det er vigtigt med succesoplevelser, og derfor er det også vigtigt, at man aldrig føler sig overbebyrdet eller alene. Ingen må få en fornemmelse af, at de har flere opgaver, end de kan løse.

Vi tror på, at alle har ressourcer, der kan bidrage til fællesskabet. Det kan være, at man skal have hjælp til at finde ud af, hvilke ressourcer man kan og vil bidrage med. Det kan ske, når man møder andre mennesker eller dyr og oplever sig selv i nye aktiviteter. Derfor bruger vi i HabitusHuset Nordahl, metoder der skal bidrage til personlig udvikling. Heriblandt kognitiv terapi, mindfulness, ergoterapi, mentaliseringsbaseret hesteassisteret forløb og horsemanship.

Vi arbejder generelt ud fra et holistisk menneskesyn. I HabitusHuset Nordahl betyder det, at vi bruger både fysiske og psykiske aspekter i vores arbejde.

Vi søger altid at være anerkendende, ressourceorienterede og meget tydelige i vores møde med beboerne. Vi møder de unge mennesker med de ressourcer, den enkelte har, og vi har aldrig forventninger, der overstiger disse. Alle kommer med forskellige baggrunde og historier, og der er plads til alle. Vores mål er at møde mennesker der, hvor de er for at kunne arbejde videre derfra.

Alle borgere i HabitusHuset Nordahl har individuelt tilrettelagte udviklingsplaner, der justeres og evalueres løbende, for at sikre at vi er på vej den rigtige retning, og at vi matcher de gældende behov så vidt som muligt.

Du kan se mere om arbejdet med vores årshjul og udviklingsplaner her