Vælg en side

Habitushuset Nordahl

Botilbud

6 borgere i §107

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Rideterapi

Rideterapi for alle, som kan drage nytte af det.

STU

Godkendt til STU-forløb

8 borgere i STU

l

visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset Nordahl 

HabitusHuset Nordahl et et nyere bosted med beliggenhed tæt ved Gudenåen. HabitusHuset Nordahl ligger tæt på naturskønne og grønne områder såsom Rask skov og det naturfredede område Uldum kær. Der er et roligt lydmiljø uden meget støj og andre gener. Omgivelserne er utroligt smukke og giver os mange muligheder for forskellige aktiviteter.

De lejligheder, der er til rådighed i HabitusHuset Nordahl, er etværelses lejligheder. Beboerne har individelle tekøkkener samt eget toilet og bad.

Fælles for alle lejlighederne er, at de er handicapvenligt indrettede. Derudover er der i alle lejlighederne installeret ventilationsanlæg, der sikrer, at der altid er et godt og sundt indeklima i hele HabitusHuset Nordahl.

Beboerne har et større fælleskøkken, hvor der dagligt bliver lavet mad i fællesskab i samarbejde med HabitusHuset Nordahls’ personale. Derudover er der to store opholdsrum med fjernsynsstue i et af rummene.

I løbet af dagtimerne kan opholdsrummende også blive benyttet af det dagtilbud, der også er knyttet til HabitusHuset Nordahl. I HabitusHuset Nordahl prioriterer vi altid at have et hyggeligt og hjemligt miljø. Det er vigtigt, at der altid er plads til, at man både kan være social og trække sig tilbage. Nordahl hører under Habitus, som er ledet af Martin Godske.

 

Hvem bor i  habitushuset nordahl

Det er primært unge over 18 år, der bor i HabitusHuset Nordahl. De har af forskellige årsager et særligt behov for ekstra støtte. Det kan f.eks. være grundet diagnoser som angst, depression, opmærksomhedsforstyrrelser, stress, omsorgssvigt og personlighedsforstyrrelser. Det kan også være mennesker med kombinationsdiagnoser eller andre former for fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Beboerne i HabitusHuset Nordahl har alle behov for fast støtte i hverdagen i et omfang, hvor de på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at klare sig selv i egen bolig. Med den rette støtte og øvelse vil den enkeltes selvstændighed blive trænet. Vi arbejder for at skabe kompetencer, der vil hjælpe med til, at man på sigt kan blive rustet til at klare sig selv i egen bolig.

Vores udgangspunkt er, at alle borgere er forskellige, og derfor er vores indsatser også altid individuelt tilrettelagt. Vores fokus er altid på den enkeltes forudsætninger, ressourcer og behov. Derfor revurderer og udvikler vi også løbende på de planer, vi har for fremtiden, for at sikre at vi er på rette vej.

Hverdagen på habitushuset nordahl

 Heste er en meget central del af HabitusHuset Nordahl. En stor del af vores terapeutiske interventioner, foregår med og omkring heste. Mange af dagligdagsaktiviteterne foregår omkring hestene i stalden og blandt de mange andre dyr i HabitusHuset Nordahl. Arbejdet med  hestene og resten af dyreholdet er også meget praktisk arbejde. Vi lægger vægt på, at borgeren bliver både anderkendt, støttet og vejledt, ud fra vedkommendes individuelle behov. Vores motto er altid: ”Så lidt støtte som muligt – men så meget som nødvendigt”.

Udover de aktiviteter, der foregår blandt dyrene og i stalden, er der også mere almindelige hverdags gøremål som foregår på botilbuddet.  

I HabitusHuset Nordahl er det muligt at deltage i mange andre aktiviteter i løbet af året. Det er altid et tilbud, med udgangspunkt i den enkelte beboers interesse.

Vi forsøger at have mange og alsidige tilbud, så der er noget, der kan fange alles interesse. Vi tager på gåture, cykelture og diverse udflugter. Derudover har vi f.eks. yogahold.

HabitusHuset Nordahl ligger tæt på Åle, der er en lille landsby med mange lokale arrangementer – det forsøger vi at støtte op om og deltage i så vidt som muligt. Førhen har vi bl.a. deltaget i julemarkeder, sportsfester, halloween, koncerter og middelalderarrangementer. Byen har et varmt og inkluderende miljø. 

Vi værner derudover om diverse højtider og traditioner og forsøger altid at gøre noget særligt ud af jul, påske, sommerfester og lignende. Det er vigtigt for os at have aktiviteter, hvor pårørende kan deltage og involvere sig. Der er altid en særlig opmærksomhed for os i HabitusHuset at holde fokus på både større og mindre aktiviteter i hverdagen. På  den måde understøtter vi borgerne aktivt i at bevare deres ADL funktioner(almindelig daglig livsføring).

Specialtilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Vi tilbyder specialtilrettelagt undervisning for særligt sårbare unge under 25 år, der af forskellige årsager ikke finder sig tilpasse og får det rette udbytte af at være i klassiske skoleforløb. Det kan f.eks. være unge med forskellige følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Vi har bl.a. erfaring med at arbejde med unge med: 

– Opmærksomhedsforstyrrelser (F.eks. ADHD og ADD)
– Personlighedsforstyrrelser (F.eks. Emotionel ustabil personlighedsstruktur)
-Kontaktvanskeligheder (F.eks. Asperger og autisme)
– Samt andre former for funktionsnedsættelse af både psykisk og fysisk karakter, der forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

I HabitusHuset Nordahl har vi altid fokus på både fysik og psyke i alt vores arbejde, og vores specialtilrettelagte undervisning fokuserer derfor på eleverne som hele mennesker. 

Det er vigtigt for os, at eleverne bliver mødt på deres niveau, og at vores hverdag altid har fokus på zonen for nærmeste udvikling for den enkelte. Sådan sikrer vi, at ingen bliver overstimuleret og oplever unødvendige nederlag i deres skoleforløb hos os. 

STU’ens tre fokusområder

Personlig udvikling
Social udvikling
Faglig udvikling

I praksis er en STU altid bygget op, så eleverne gennemgår en almendannende del, hvor de bliver undervist i fag om samfundsforhold, husholdning og økonomi. Altid med fokus på at elevernes selvstændighed bliver styrket, og at de får evnerne til at klare diverse opgaver på egen hånd.

Derudover gennemgår eleverne en praktikdel. Denne del kan både være intern i HabitusHuset Nordahl eller i en ekstern virksomhed eller institution. Formålet med dette er at træne, udvikle og støtte den unges kompetencer, så de kan øve sig i på sigt at blive en del af arbejdsmarkedet. Praktikdelen af undervisningen bliver altid tilpasset den enkeltes interesser og kompetencer.

Vi tilbyder 8 STU pladser i HabitusHuset Nordahl med 2 medarbejdere tilknyttet. Det er muligt at bo på Nordahl under sin STU i en kombination med § 107.

Ydelsesbeskrivelse § 107

Ydelsesbeskrivelse STU

Kontaktoplysningerne til HabitusHuset Nordahl STU

Tlf. +4522184309

Mail. stu.nordahl@habitus.dk

Mennesket i fokus

Hos HabitusHuset Nordahl er vores motto som nævnt: “Så lidt hjælp som muligt – men så meget som nødvendigt”. Det er vores motto fordi, det altid er en succes at udrette noget – og det vil vi gerne give borgerne i HabitusHuset Nordahl en oplevelse af at gøre. Når man oplever, hvor meget man kan udrette, får man også mulighed for at opleve ens egen udvikling. Det er vigtigt med succesoplevelser, og derfor er det også vigtigt, at man aldrig føler sig overbebyrdet eller alene. Ingen må få en fornemmelse af, at de har flere opgaver, end de kan løse.

Vi tror på, at alle har ressourcer, der kan bidrage til fællesskabet. Det kan være, at man skal have hjælp til at finde ud af, hvilke ressourcer man kan og vil bidrage med. Det kan ske, når man møder andre mennesker og dyr, og oplever sig selv i nye og tilpas udfordrende aktiviteter. Derfor bruger vi i HabitusHuset Nordahl metoder, der skal bidrage til personlig udvikling. Heriblandt kognitiv terapi, mindfulness, ergoterapi, mentaliseringsbaseret rideterapi og horsemanship.

Vi arbejder generelt ud fra et holistisk menneskesyn. I HabitusHuset Nordahl betyder det, at vi bruger både fysiske og psykiske aspekter i vores arbejde. Vi anskuer mennesker som hele mennesker og tror derfor ikke på, at man kan adskille kroppen fra sindet. Derfor bliver vi også nødt til at have fokus på mennesket som et helt menneske, i de pædagogiske og terapeutiske interventioner vi har.

Vi søger altid at være anerkendende, ressourceorienterede og meget tydelige i vores møde med beboerne. Vi møder de unge mennesker med de ressourcer, den enkelte har, og vi har aldrig forventninger, der overstiger disse. Alle kommer med forskellige baggrunde og historier – og dem skal der altid være plads til. Vores mål er at møde mennesker, der hvor de er for at kunne arbejde videre derfra.

Alle borgere i HabitusHuset Nordahl har individuelt tilrettelagte udviklingsplaner, der justeres og evalueres løbende, for at sikre at vi er på vej den rigtige retning, og at vi matcher de gældende behov så vidt som muligt.

Du kan se mere om arbejdet med vores årshjul og udviklingsplaner her

Hesteassisteret tearapi

Man behøver ikke være beboer, eller en del af STU på Nordahl, for at kunne drage fordel af vores terapeutiske arbejde med hestene. Terapien indgår altid som en del af vores arbejde med beboerne i HabitusHuset Nordahl og som en den af vores STU forløb. 

Hos HabitusHuset Nordahl tilbyder vi hesteassisteret terapi, til alle der kan drage nytte af det. 

Alle, der har lyst og mod på at træne deres sociale kompetencer og indgå i et forløb med fokus på personlig udvikling, kan modtage hesteassisteret terapi på Nordahl. Kontakt os endelig på telefon: +4522219487 for mere information. 

Terapeuten, borgeren og hesten

Hesteassisteret terapi er altid et samspil mellem terapeuten, borgeren og hesten. I HabitusHuset Nordahl er alle elementer af samværet i den treenighed vigtig. Af den grund er samarbejdet omkring de praktiske foranstaltninger omkring hestene også en vigtig del af den terapeutiske intervention. Det er en del af den terapeutiske intervention at være fælles om de opgaver, der er omkring hestene som at strigle, fodre og feje.

Vores erfaring er, at de fælles aktiviteter, der er i at være omkring hestene, er med til at skabe fælles erfaringer og historier, der kan gøre det nemmere at skabe rum til personlig udvikling.